روشنایی ورزشگاه علوم پزشکی اراک

روشنایی ورزشگاه علوم پزشکی اراک

طراحی و ساخت پروژکتورled توان ۲۰۰ وات بمنظور تامین روشنایی سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک از پروژه های شرکت نیک تابان است. در این پروژه پروژکتورهای ۲۰۰ وات ویژه سالن ورزشی با نور طبیعی و بدون خیرگی استفاده گردیده است.توان مصرفی کم و شدت نور بالا و عدم خیرگی و یکنواختی پخش نور از ویژگیهای این پروژه است.