چراغ سولار – منطقه گردشگری کمیجان

طراحی و ساخت چراغ روشنایی خورشیدی LED ویژه روشنایی محوطه منطقه گردشگری در کمیجان از پروژه های روشنایی سولار نیک تابان صبا است. در این پروژه از چراغ پرژکتوری LED توان ۴۵ وات مدل پرتو نیک تابان استفاده شده است .