چراغ سالنی سوله ای LED

چراغ سالنی سوله ای LED

تامین روشنایی سالن های صنعتی کارخانجات و انبار ها با استفاده از چراغ صنعتی سوله ای نیک تابان صبا در بسیاری از مناطق کشور صورت گرفته است. محصول چراغ سوله ای LED نیک تابان صبا با گارانتی ۲ ساله و با هیت سینگ استاندارد عرضه می گردد.