چراغ خیابانی سولار شهر پرند

چراغ خیابانی سولار شهر پرند

پروژه طراحی و تامین روشنایی خیابانی و جاده ای شهر جدید پرند با استفاده از پروژکتور خیابانی LED نیک تابان صبا از پروژه های روشنایی خورشیدی LED است که در مسیر های خیابانی ورودی شهر جدید پرند اجرا شده است.