نورپردازی نما

نورپردازی نما

نورپردازی نما ساختمانی و محوطه با استفاده از چراغ وال واشر LED نیک تابان صبا در توان های مختلف از پروژه هایی است که در نقاط مختلف کشور اجرا شده است . چراغ وال واشر LED در رنگ نورهای سفید (آفتابی – مهتابی) و تک رنگ قرمز سبز و آبی و کهربایی در زوایای پخش نور مختلف طراحی و ساخته می شود.