پتروشیمی بوشهر

طراحی و ساخت چراغ روشنایی سولار LED ویژه روشنایی محوطه پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه از پروژه های روشنایی خورشیدی نیک تابان صبا است . در این طرح از چراغ خیابانی خورشیدی پرتو با قابلیت پشتیبانی ۲ روز هوای ابری استفاده گردیده است.