برج نوری LED

برج نوری LED

نامین روشنایی محوطه های کارخانجات و ادارات و پارک های مختلفی در سراسر کشور با استفاده از برج نوری LED طراحی و تولید نیک تابان صبا صورت گرفته است. تامین روشنایی محوطه شرکت نفت (استان مرکزی) ، آرامستان ارومیه ، سپاه ، شهردای تهران و … از جمله این پروژه های روشنایی است.