نیروگاه برق جزیره ابوموسی

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی برج های روشنایی بمنظور تامین روشنایی محوطه نیروگاه برق میرلس واقع در جزیره ابوموسی از پروژه های نیک تابان صبا است.