روشنایی باشگاه سوارکاری کرمانشاه

روشنایی باشگاه سوارکاری کرمانشاه

پروژه طراحی و ساخت برج روشنایی LED با استفاده از پروژکتور ۲۰۰ وات LED و تامین روشنایی محوطه اسب دوانی در کرمانشاه از جدید ترین پروژه های روشنایی نیک تابان است. در این طرح با استفاده از ۲۴ عدد پروژکتور LED توان ۲۰۰ وات و چهار عدد برج ۱۲ متری طرح استادیومی روشنایی محوطه تامین گردیده است. پروژکتور ۲۰۰ وات ال ای دی نیک تابان در دو نوع COOL WHITE سفید مهتابی با دمای رنگ ۶۵۰۰ درجه کلوین و WARM WHITE سفید آفتابی با دمای رنگ ۳۰۰۰ درجه کلوین تولید می گردد.