برج پرچم

پروژه طراحی و ساخت برج پرچم به ارتفاع ۴۰ متر در نیک تابان صبا صورت گرفت و توسط تیم نصب محصولات فلزی در محل ورودی شهر دماوند نصب و راه اندازی گردید.