برج روشنایی خورشیدی جاده ای کرمان

طراحی و تولید برج روشنایی خورشیدی ویژه محورهای جاده ای در نقاط مختلف استان کرمان از پروژه های روشنایی سولار نیک تابان صبا است . در این طرح از پروژکتور های LED با زوایای پخش نور گسترده استفاده گردیده است .