چراغ راهنمایی چشمک زن LED

چراغ راهنمایی LED بصورت چشمک زن با استفاده از انرژی خورشید و بی نیاز از برق و کابل کشی می باشد. این محصول ویژه معابر و جاده ها است و در تقاطع ها به منظور اعلام هشدار استفاده می گردد. چراغ راهنمایی چشمک زن LED در انواع تک خانه و دو خانه و سه خانه تولید می گردد. چراغ چشمک زن راهنمایی سولار بسیار آسان نصب و راه اندازی می گردد .

14