پایه پرچم

پایه پرچم به صورت لوله ای در ارتفاع ۳ تا ۱۲ متری در نیک تابان صبا تولید می گردد. پایه پرچم متوالی با پوشش گالوانیزه گرم یا پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک بنا بر انتخاب و نظر مشتریان محترم تولید می گردد.

LED_Solar_Product from China

پایه پرچم