مهندسی روشنایی

واحد مهندسی روشنایی در شرکت نیک تابان به ارائه خدمات طراحی روشنایی ، مشاوره فنی روشنایی می پردازد. بمنظور ارتباط با این بخش از زیر منوی مهندسی روشنایی بخش مربوطه را انتخاب و با این واحد تماس حاصل فرمائید. همچنین می توانید طرح و نقشه و ایده خود را به آدرس niktabansaba@yahoo.com ارسال نمائید.