تماس با ما

تلفکس دفتر مرکزی فروش اراک : ۰۸۶۳۲۷۷۰۴۹۰

مدیر فروش: رسول یساولی  ۰۹۱۰۰۰۳۱۲۸۸                 مدیر بازرگانی: مجید فراهانی ۰۹۱۰۰۰۳۱۲۸۷

کارخانه : اراک شهرک صنعتی شماره ۲                        ایمیل  niktabansaba@yahoo.com