برج پرچم

20پایه پرچم و برج پرچم از ارتفاع ۶ تا ۸۰ متر و به صورت لوله ای در ارتفاع کم و چند وجهی در انواع مرتفع با پوشش رنگ و گالوانیزه طراحی و تولید می گردد. نیک تابان صبا تولید کننده برج پرچم می باشد.

از ویژگی های برج پرچم تولید نیک تابان صبا می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ایمنی کامل مکانیکی

مجهز به سیستم گردان پرچم (  دوران پرچم (Rotation Flag) )

 مجهز به چراغ آلارم چشمک زن

مجهز به میله برقگیر و تابلو برق بارانی

پوشش گالوانیزه گرم سازه برج پرچم به روش غوطه وری