برج روشنایی استادیوم

19پایه روشنایی و برج روشنایی استادیومی ویژه تامین روشنایی استاندارد زمینهای ورزشی و استادیوم ها می باشد.نیک تابان صبا طراح و تولید کننده دکل روشنایی استادیومی و برج روشنایی است. محاسبه ارتفاع پایه دکل روشنایی و تعداد و توان پروژکتورها بر مبنای اصول استاندارد و تعاریف بین المللی با استفاده از نرم افزارهای مهندسی  روشنایی نظیر DIALUX  و CALCULUX صورت می پذیرد. دفترچه محاسبات سازه، روشنای ، برق رسانی ، تاسیسات جانبی (صوت و تصویر) و سیستمهای ایمنی (برق گیر و صاعقه گیر) قبل از اجرای پروژه به کارفرما و مشاور تحویل می گردد. کلیه قطعات فلزی دارای پوشش با گالوانیزه گرم  هستند سیستم کنترل از راه دور تاسیسات و سیستم روشنایی در صورت درخواست کارفرما قابل اجرا است.